Doğrudan 0216 634 44 44 numaralı telefondan bize ulaşın

Bu websitesi of Sage Appliances GmbH, Fichtenhain 48, 47807 Krefeld kampüsünde HRB 81309 numarası altında ticari sicilinde kayıt edilmiştir. satış vergi numarası DE315834628 dir. www. sageappliances.com domain adresi altında Sage ve Breville, Breville Group Limited'in (“BRG”) sahip olduğu marka adlarıdır. (bundan sonra “BRG” “Sage” “biz”, “bizi” veya “bizim” olarak anılacaktır)

 

Bu İnternet sitesi ile bilgi, grafikler ve materyaller dahil içeriklerini kullanmanız bu Kullanım Şartları ile Sage Mahremiyet Beyanına tabidir.  Lütfen bu İnternet sitesini kullanmadan önce bu Kullanım Koşulları ile Sage Mahremiyet Beyanını dikkatle okuyunuz. Bu İnternet sitesini kullanmanız bu Kullanım Koşulları ile Sage Mahremiyet Beyanının şartlarını uygulayacağınızı ve şartlarla bağlı olacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Sage takdiri kendisine ait olmak üzere bu Kullanım Şartlarını herhangi bir anda değiştirme hakkını saklı tutar ve söz konusu değişiklikler, değişikliklerin bu İnternet sitesinde duyurulması üzerine derhal yürürlüğe girer.

Bu Kullanım Koşullarını herhangi bir değişikliğe karşı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.  Bu İnternet sitesinin değişiklikler yayınlandıktan sonra kullanmakla söz konusu değişikliklerle bağlı olacaksınız.

Yasal Uyarı

Bu İnternet sitesinde yer alan bilgilerin doğru olması için her türlü çaba gösterilmesine rağmen Sage ve BRG'nin hiçbir üyesi, yöneticisi, çalışanı veya temsilcileri, işbu İnternet sitesinde yer alan bilgilerin tamamına veya bir kısmına dayanarak almış olduğunuz herhangi bir eylem veya bu bilgilerde bulunan her türlü kusur, yanlışlık, hata veya eksikler nedeniyle hiçbir yükümlülük kabul etmez ( söz konusu yükümlülük kanun gereğince zorunlu olmadığı sürece).   Sage veya BRG'nin hiçbir üyesi veya bu üyelerle ilişkili hiç kimse veya kurum herhangi bir Sage projesinin veya Sage tarafından sunulan herhangi bir başka güvenliğin performansını veya getirisini garanti veya taahhüt etmez ya da yükümlülüğünü almaz.

Sage bu İnternet sitesindeki materyalin zarar vermeyeceğini veya hiçbir bilgisayar virüsü veya başka kusur ya da hata barındırmadığını garanti ya da taahhüt etmez.  Sage ve BRG söz konusu materyalin kullanımından doğan her ne suretle meydana gelmiş olursa olsun hiçbir zarar veya ziyandan yükümlü değildir.

Kanunen izin verilen ölçüde olmak üzere, bu İnternet sitesinde yer alan materyaller ilgili olarak meydana gelen her türlü yükümlülük Sage'in takdirinde olmak üzere materyalin yeniden tedariki ya da materyalin yeniden edilmesiyle makul giderleri ile sınırlıdır.  Sage hiçbir koşul altında materyalin kullanımıyla ilişkili olarak meydana gelen iş veya diğer kar kaybı tazminatları dahil olmak üzere hiçbir dolaylı, özel ya da sonuçsal zararlardan yükümlü olmayacaktır.

Üçüncü Taraf Materyali

Bu İnternet sitesi, Sage'den bağımsız üçüncü taraflarca hazırlanan bilgi veya üçüncü tarafların işlettiği İnternet sitelerine bağlantı içerebilir.  Sage söz konusu üçüncü taraflarca hazırlanan bilginin doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz.

İnternet sitesi başka İnternet sitelerine bağlantı içerebilir.  Sage söz konusu İnternet sitelerinde yer alan hiçbir materyali her durumda finanse etmez, tasdik etmez ya da onaylamaz.  Sage aşağıdakilerle ilgili hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz:

  1. Bu İnternet sitesinin bağlantılı olduğu diğer İnternet sitelerinde bulunan her türlü materyalin kalitesi, doğruluğu, pazarlanabilirliği veya amaca uygunluğu ve;
  2. bu İnternet sitesinin bağlantı verdiği İnternet sitelerinde bulunan materyalin dünyanın her yerinde herhangi birinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğ

Sage'in söz konusu İnternet sitelerine bağlantı vermesi söz konusu hakların çiğnenmesine onay verdiği anlamına gelmez.

Telif Hakları

Bu İnternet sitesinde bulunan metin, grafikler, ses klipleri, logolar, tuşlar, resimler, dijital karşıdan yüklemeler, veri derlemeleri, yazılım, ikonlar, html kodları dahil her türlü içerikteki telif hakları Sage'e aittir veya Sage'e lisanslıdır.
Bu İnternet sitesindeki hiçbir materyal aşağıdaki haller dışında Sage'in önceden yazılı açık rızası olmaksızın herhangi bir formda veya herhangi süreç yoluyla çoğaltılamaz, uyarlanamaz, bir üçüncü tarafa yüklenemez, bağlantı verilemez, çerçevelenemez, halk içinde gösterilemez, dağıtılamaz veya iletilemez.

  1. materyali tarayıcınızda bu İnternet sitesinde görüntülemek için gerekli olduğu haller veya
  2. 1968 tarihli Telif Hakları Kanunu (Cth), diğer geçerli kanunlar veya işbu Kullanım Koşulları altında izin verilen haller.

Materyali yeniden dağıtamaz, satamaz, geri derleyemez, ters mühendislik uygulayamaz, kaynak koduna dönüştüremez veya başka herhangi bir forma indirgeyemezsiniz.

Sage işbu verile ile işbu İnternet sitesinde bulunan sayfa ile bu sayfalara eklenen belge, grafik ve medyayla ilgili olarak size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez görüntüleme, işaretleme, karşıdan yükleme ile yazdırma lisansı vermektedir.  Bu İnternet sitesine erişmek için ihtiyacınız olan bütün ekipman, yazılım, telefon hatları ve diğer şeyleri edinmek, bedellerini ödemek, tamir ettirmek ve korumak tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Sage bu İnternet sitesinin her türlü ve bütün kullanımlarını izleme hakkını saklı tutar.

Bu İnternet sitesinden materyal indirirken Sage materyalin lisansını size sadece kişisel, ticari olmayan kullanımınız için verir. Bununla birlikte Sage hiçbir materyalin mülkiyetini size vermez.

Bağlantı Verme Koşulları

Sage İnternet sitesinin herhangi bir kısmına bir bağlantı vermek istemeniz durumunda lütfen Sage'leburadan irtibata geçin.

Tazminat

Sage ve BRG'yi, bağlı şirketlerini ve iştiraklerini, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini işbu İnternet sitesine erişiminiz veya kullanmanızdan veya bununla bağlantılı olarak meydana gelen her türlü ve bütün tazmin talepleri, zarar veya giderler ile makul yasal harcamalara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul ediyorsunuz.

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yasaya aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle yürütülemez bulunması halinde söz konusu hükmün bu Kullanım Koşullarından ayrılabildiği ve geri kalan hükümlerin geçerliliği ile yürütülebilirliğini etkilemediği kabul edilecektir.  Aksine açıkça mutabık kalınmadığı sürece bu Kullanım Koşulları Sage ile sizin arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur.

Tatbik Kanunu

Bu İnternet sitesi sadece Avustralya'da ikamet edenlerin kullanımına sunulmuştur. Bu Kullanım Koşullarına istinaden ortaya çıkan her türlü ihtilaf için geçerli kanun Avustralya, Victoria Eyaleti kanunlarıdır.

Sage bu İnternet sitesindeki materyalin Avustralya dışında bir yerde kullanıma uygun veya mevcut olduğunu ileri sürmez. Bu İnternet sitesinde başka lokasyonlardan erişmeniz halinde her türlü geçerli yerel kanunlara uymaktan siz sorumlusunuz.

Fesih

Bu İnternet sitesi ile içeriklerini kullanmanız, Sage ile bu İnternet sitesini işbu Kullanım Koşulları hükümlerine tabi olarak kullanmaya yönelik bir sözleşme oluşturur.   Bu Kullanım Koşulları kapsamında siz verilen her türlü hak, bu Kullanım Koşullarında yer alan hükümlerden birini ihlal etmeniz halinde derhal sona erer.  Ek olarak, Sage bu İnternet sitesine erişiminize bildirimde bulunmadan her an, herhangi bir nedenle son verme hakkını saklı tutar. Sage veya BRG'nin bu İnternet sitesine erişiminize son vermekten dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz.  Tarafınızdan verilen lisans ve tazminatlar ile Sage ve BRG'nin yasal uyarıları ile yükümlülük sınırları fesihten sonra da geçerli kalır. 

Sage İnternet sitesini kullanma hakkınız devir ya da temlik edilemez.